Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatel (sídlo a fakturační adresa)

Helena Prchalová IČ: 70770018, se sídlem Dasnická 310, Praha 5, 152 00 Hlubočepy

Provozovna je:

Mata jóga - Krátká 1468/22, Praha 10 - Strašnice

Martina Prchalová IČ: 74515659, se sídlem Mölzerova 726/5, Praha 10, 108 00 Malešice

Provozovna je:

Pronájem sálu na: Hlubočepská 1287/2a, Praha 5, 152 00 Hlubočepy

Kontakt:

Tel: +420 604 369 178
Email: martina@matajoga.cz1) Základní pravidla:

- Každý uživatel je povinen se seznámit s Obchodními podmínkami.

- Tím, že vstoupíte do Mata jógy souhlasíte s Obchodními podmínkami, a zároveň akceptujete i jejich plnění.

- V Mata józe není možné požívat drogy, kouřit ani pít alkohol.

- Není ani možné přijít do Mata jógy pod vlivem drog či alkoholu – nebylo by možné vás pustit na lekci.

- Je potřeba dodržovat hygienické návyky, aby i další uživatelé měli příjemné prostředí a pomůcky na svou lekci.2) Lekce

- V Mata józe probíhají pouze lekce pod vedením lektora dle hodin uvedených v rezervačním systému. Lekce trvá 45/60/75/90 min.

- Při lekci je uživatel povinen dbát na svoji bezpečnost i bezpečnost ostatních.

- Na cvičení je doporučeno přijít ve vhodném sportovním oblečení.

- V Mata józe najdete pomůcky, které jsou povoleny používat, jen je nutné používat dle instrukcí lektora.

- Na hodině prosíme nerušit ostatní při cvičení, být slušný a ohleduplný vůči všem ostatním uživatelům.

- Uživatel je povinen se řídit instrukcemi lektora.

- Při nedodržování výše uvedených pravidel může být klient vykázán z lekce bez náhrady.

- Zrušení lekcí s vrácením kreditu - ranní lekce - 1 den předem do 20:00
- Zrušení lekcí s vrácením kreditu - od 12:00 - 4 hodiny předem

- V případě dvou a méně uživatelů se lekce ruší. Nejpozději 60 min před začátkem lekce.

- Provozovatel může lekci zrušit z vážných důvodů a nahradit jí v jiném termínu.

- Na lekce 75/90 min nelze použít MS kartu.

- Na lekci je nutné přijít včas, pokud tomu tak nebude lekce je stornovaná bez náhrady.

- Mata jóga nenese žádnou zodpovědnost za změny pracovního, sociálního či zdravotního stavu. Také se odprošťuje od nesení zodpovědnosti při zásahu Vyšší moci nebo za dopravní situaci.3) Kurz

- Rezervace na kurzy nebo další akce je platná pouze po zaplacení dané částky. Bez uhrazení Vám nemůžeme místo rezervovat. Uhradit lze: bankovním převodem, Gopay, Benefit plus, hotově, kredit.

- Kurzy se konají pravidelně každý týden ve stejný den i čas (viz rozvrh). Na kurzy je nutné se přihlásit vždy na celý semestr dopředu, a to na celý kurz. To Vám umožňuje prohlubovat svou praxi jógy. Skupina se v rámci kurzu nemění, což také umožňuje lektorovi jít se skupinou hlouběji a věnovat se danému tématu. Cena kurzů je odlišná u každého kurzu, informaci o ceně naleznete u daného kurzu individuálně.

- V rámci kurzu máte možnost nahrazení si jedné lekce z kurzu na jakékoliv otevřené 60-ti minutové lekci. Nevychozené lekce a náhrady do dalšího kurzu nepřevádíme.

- Mata jóga nenese zodpovědnost za změnu pracovního, sociálního ani zdravotního stavu v průběhu kurzu. Kurzovné nelze vrátit.

- Pokud z náhle vyvstalé situace nemůžete kurz navštěvovat, je možné lekce v kurzu předat svému náhradníkovi. Ve výjimečných případech (vážné zdravotní problémy) je možno dohodnout jiný způsob.

          - zrušení účasti 7 dní před zahájením kurzu a méně = 100 %
          - zrušení účasti 8 - 15 dní před zahájením kurzu = 50%


4) Worskhop

- Rezervace na workshopy je platná pouze po zaplacení dané částky. Bez uhrazení Vám nemůžeme místo rezervovat.

- Storno podmínky na workshopy:

          - zrušení účasti 7 dní před akcí a méně = 100 %
          - zrušení účasti 8 - 15 dní před akcí = 50%


5) Soukromé lekce

- Soukromé lekce se domlouvají vždy individuálně. Stornovat lze soukromou hodinu do 24 hodin. V případě zrušení méně jak 24 hodin bude účtována celá lekce.6) Odpovědnost

- Podmínka pro vstup je minimálně 15 let, u nižšího věku je nutnost mít souhlas zákonného zástupce. Zákonný zástupce přebírá plnou zodpovědnost za nezletilého uživatele.

- Jako Provozovatel neodpovídáme za vnesené věci.

- Váš zdravotní stav je pro nás důležitý, prosíme každá vaše návštěva je na vlastní nebezpečí. Neodpovídáme za možná zranění či následně způsobené zdravotní problémy. Je přísný zákaz sportovat v Mata józe, když jste nemocný či zraněný.7) Reklamace, připomínky

Veškeré připomínky a reklamace může zákazník vyřídit emailem na info@matajoga.czZpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem registrace v rezervačním systému. Po rezervaci lekce bude jméno a příjmení viditelné pro přihlášené klienty v seznamu přihlášených účastníků.

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním na e-mail info@matajoga.cz.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce může zpracovávat i zpracovatel VašeWebovky s.r.o., IČ 22773681 (provozovatel rezervačního systému iSport), Ecomail.cz, s.r.o., IČ 02762943 (provozovatel rozesílání emailů).

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.8) Platby

- Jsou uvedené na webu www.matajoga.cz

- Všechny případné platby na recepci jsou možné jenom v HOTOVOSTI, platby kartou nejsou možné.

- Kredit je na dobu určitou a je nevratný.

- Kredit je na jméno a na jednu rezervaci denně.

- Permanentky jsou na dobu určitou a jsou nevratné.

- Permanentky jsou na jméno a na jednu rezervaci denně.

- Multisport depozit se nevrací, je potřeba ho vyčerpat za lekci při ukončení navštěvování Mata jógy.

- V případě, že budete požadovat ke své platbě vystavení daňového dokladu-faktury, tuto skutečnost sdělte hned při přihlášení, spolu s uvedením Vašich fakturačních údajů.9) Závěrečné ustanovení

- Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit kdykoliv provozování služeb.

- V případě stěhování zůstává klientům kredit, depozit, permanentky dál v platnosti a nevrací se.

- V případě ukončení Provozovatele vrátí poměrnou část kreditu jednotlivým uživatelům a to do 90 dní od ukončení.Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 19. 12. 2023.
----------

Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Mata jóga si váží Vašeho soukromí a zavazuje se chránit Vaše osobní údaje. V souladu s nařízením GDPR vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů Vám poskytnou přehled o tom, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jaká máte práva. Správcem osobních údajů je Mata jóga, se sídlem na adrese, kterou najdete níže, a která je registrována pod identifikačním číslem Helena Prchalová IČ: 70770018 a Martina Prchalová IČ: 74515659

Kontaktní údaje:

Adresa: Dasnická 310, Praha 5 / Mölzerova 726/5, Praha 10

Email: info@matajoga.cz

Telefon: 604 369 178


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli, a to na základě Vašeho souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy. Bez těchto údajů nemůžeme poskytovat naše služby. Shromažďujeme pouze nezbytné informace, jako je Vaše jméno, kontaktní údaje a informace potřebné pro organizaci a realizaci lekcí jógy.


III. Doba uchování Vašich osobních údajů

Osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho skončení dle zákonných požadavků pro účely účetnictví a možného vymáhání právních nároků.


IV. Zabezpečení osobních údajů

Zabezpečujeme Vaše osobní údaje vhodnými technickými a organizačními opatřeními a zabraňujeme neautorizovanému přístupu nebo zneužití.


V. Vaše práva

Máte právo na přístup k Vašim údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitky proti zpracování. Pro uplatnění těchto práv nás kontaktujte na výše uvedené kontaktní údaje.


VI. Předávání údajů třetím stranám

Vaše údaje mohou být předány pouze našim spolupracujícím službám, jako jsou IT poskytovatelé, nebo účetní služby, a to vždy za účelem plnění smlouvy a zákonných povinností.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce může zpracovávat i zpracovatel VašeWebovky s.r.o., IČ 22773681 (provozovatel rezervačního systému iSport), Ecomail.cz, s.r.o., IČ 02762943 (provozovatel rozesílání emailů).


VII. Cookies

Používáme cookies pro zlepšení funkčnosti našich webových stránek a pro analytické účely. Souhlas s používáním cookies můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.


VIII. Aktualizace a změny zásad

Zásady ochrany osobních údajů mohou být pravidelně aktualizovány. Nejnovější verzi najdete na našich webových stránkách.


IX. Jak vyjádřit souhlas

Souhlas se zpracováním osobních údajů vyjádříte při registraci na našich stránkách nebo při využívání našich služeb.


X. Kontakt na Úřad pro ochranu osobních údajů

V případě dotazů nebo stížností se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat na info@matajoga.cz.

CHCETE PROSTORY VYUŽÍT MIMO ROZVRH?

V případě poptávky workshopu v době mimo rozvrh či víkendové semináře nás kontaktujte:

e-mail: martina@matajoga.cz
mobil: +420 604 369 178

Mata Jóga

Těšíme se na Vás

Mata Jóga
-
Pobočka Praha 10: Helena Prchalová, Dasnická 310, 152 00 Praha 5, IČO: 70770018, č. ú.: 2302220630/2010
Pobočka Praha 5: Martina Prchalová, Mölzerova 726/5, 108 00 Praha 10, IČO: 74515659, č. ú.: 1029821253/5500
-
Obchodní podmínky | Zásady ochrany osobních údajů

© Copyright 2023. All Rights Reserved.

j.b.